Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam regelt de pensioenen voor de medewerkers van Ballast Nedam.

Deze website heeft tot doel u zo goed mogelijk te informeren over uw pensioen.

Deze pensioensite, en de beschreven pensioenregeling, is alleen van toepassing voor stafmedewerkers.
De regeling is ondergebracht bij ‘Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam’ (hierna: BNPF).

Vanaf 1 januari 2016 is de basis pensioenregeling ondergebracht bij BPF Bouw. BNPF voert vanaf die datum uitsluitend de excedentpensioenregeling van UTA medewerkers bij Ballast Nedam uit. Alle tot
1 januari 2016 opgebouwde pensioenen zijn bij BNPF achtergebleven. 

Toekomst Fonds

Het bestuur is de afgelopen jaren continu bezig geweest om te onderzoeken hoe de pensioenregeling, ook in de toekomst, zo goed en zo kostenefficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. Op deze pagina houden wij u hierover op de hoogte.

Dekkingsgraad

De ontwikkeling van de dekkingsgraad van BNPF kunt u hier volgen.