Werknemers

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Een pensioenregeling verschilt per werkgever. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.


Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over de onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u de AOW-leeftijd bereikt.

Via Ballast Nedam neemt u deel in onze pensioenregeling en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW en op het pensioen dat u opbouwt bij uw bedrijfstakpensioenfonds. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks van ons ontvangt is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw AOW-leeftijd maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Wij houden namelijk al rekening met het pensioen dat u bij het bedrijfstakpensioenfonds opbouwt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,68% aan ouderdomspensioen op.

Stel: U verdient in 2017 € 66.405 per jaar. De franchise is € 58.405. U bouwt dit jaar 1,68% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 8.000. Dat is € 134,40 in 2017. Het ouderdomspensioen dat u ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus eventuele indexatie. 

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement. 

Partner- en wezenpensioen op opbouwbasis

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden hebben uw nabestaanden recht op dit pensioen.

Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot uw pensioendatum pensioen had opgebouwd. Bij overlijden na pensionering ontvangt uw partner 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Dit partnerpensioen loopt zolang uw partner leeft. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot uw kind 18 wordt (of 27 bij een studerend kind).

De hoogte van het partnerpensioen en het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement. 

Arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.

Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op gedeeltelijke of gehele voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement. 

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Wel wordt de pensioenopbouw voortgezet.

Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Geen "nieten"

Bevat uw pensioenregeling geen "nieten"? Dan laat u de kop staan en neemt u daaronder een korte toelichting op, zonder iconen.

Een pensioenregeling moet in ieder geval de volgende pensioenelementen bieden om geen icoon te hoeven plaatsen onder de kop 'Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?':

 • Ouderdomspensioen
 • Partnerpensioen volledig op opbouwbasis*
 • Wezenpensioen volledig op opbouwobasis*
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen
 • Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid

Als de regeling in bovengenoemde elementen voorziet, neemt u onder de betreffende kop de volgende tekst op:

Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op.
Ook voorziet uw pensioenregeling in een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als u arbeidsongeschikt wordt.
Bovendien hoeft u dan zelf geen pensioenpremie meer te betalen terwijl uw pensioenopbouw wel <gedeeltelijk> doorloopt.

* Als uw pensioenregeling een partner- en/of wezenpensioen op risicobasis biedt, dan neemt u het betreffende icoon (met het rode kruis eroverheen) op onder de kop 'Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?'. Daarbij licht u toe dat er geen partner- en/of wezenpensioen meer is als de persoon uit dienst treedt of de sector/beroepsgroep verlaat. Zie de voorbeeldtekst hierboven.

Hoe bouwt u pensioen op?

Drie pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen via Ballast Nedam. U bouwt (excedent)pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3. Daarnaast bouwt u via Ballast Nedam waarschijnlijk ook (basis)pensioen op bij het Bedrijfstakpensioenfonds.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen bij ons opbouwt. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen op uw 67ste als u tot dat moment bij ons pensioen blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd, ook bij eventuele eerdere werkgevers.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw pensioen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering − zoals een lijfrente − af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële- en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.

Meer informatie over uw AOW vindt u op de website van SVB.

Benieuwd naar uw persoonlijke pensioensituatie? Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl en log in met uw DigiD.

Middelloon

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Wij houden namelijk rekening met het pensioen dat u opbouwt bij BPF Bouw. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,68% aan pensioen op. Het brutoloon waarover u pensioen kunt opbouwen is fiscaal gemaximeerd op € 103.123 (2017). Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement. 

Opbouw

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. 

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.
De franchise is gelijk aan het maximum pensioengevend salaris van BPF Bouw
(€ 58.405 (2017)). Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,68% aan ouderdomspensioen op. Het brutoloon waarover u pensioen kunt opbouwen, is fiscaal gemaximeerd op € 103.123 (2016).

Stel: u verdient € 68.405 per jaar. De franchise is € 58.405. U bouwt in dat jaar 1,68% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is
€ 168 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering jaarlijks ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement. 

Premieverdeling waarbij werkgever en werknemer beiden bijdragen/premieverdeling onbekend

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betaalt u ongeveer 27% van de premie en uw werkgever 73%. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. De totale premie bedraagt 28% van uw pensioengrondslag (salaris minus franchise). U betaalt 7,5% en uw werkgever betaalt 20,5%. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever per periode in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder. U betaalt geen premie meer aan uw oude pensioenuitvoerder en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement. 

Ruilen: partner-/ouderdomspensioen

Wilt u het partnerpensioen of een deel daarvan omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met de keuze. Ongeveer drie maanden voor uw pensionering ontvangt u van ons een formulier waarop wij diverse mogelijkheden voor u hebben doorgerekend.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement. 

Vervroegen/uitstellen

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

In plaats van met pensioen te gaan op de AOW-gerechtigde leeftijd, kunt u er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Neem voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen contact met ons op. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement. 

Hoog/laag

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement. 

Hoe zeker is uw pensioen?

Uitkeringszekerheid

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.

 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

 • Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

BNPF probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld wij ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgen wij ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar wij rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over risicomanagement vindt u in ons jaarverslag.

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement. 

Waardevast

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor als volgt geïndexeerd:

Jaar        

Toeslag      

Stijging van de prijzen

2016

0%

0,75%

2015

0%

0,70%

2014

0%

1,67%

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2017 iets minder kopen dan in 2016. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie proberen wij uw opgebouwde pensioen jaarlijks op 1 juli te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat wij niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen als volgt geïndexeerd:

 Jaar    Indexatie   Stijging van de prijzen   
     
2016 0% 0,75%
2015 0% 0,70%
2014 0% 1,67% 
2013 0% 2,88% 
2012 0% 2,38% 
2011 0% 1,93%

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement. 

Tekort

Als we een tekort hebben, nemen we indien nodig één of meer van onderstaande maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.

 • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen. In 2010 verlaagden wij de pensioenen met 3% en in 2013 met 7%.

Het kan gebeuren dat wij ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch geld tekort komen om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan het bestuur besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Jaar Korting
2016 n.v.t.
2015 n.v.t.
2014 n.v.t.
2013 7%
2012 n.v.t.
2011 n.v.t.
2010 3%

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement. 

Welke kosten maken wij?

Kosten

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
• Kosten voor de administratie;
• Kosten om het vermogen te beheren.

Zie het jaarverslag voor meer informatie over deze kosten.

BNPF maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en onderhouden van deze website en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die in rekening worden gebracht bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

Zie het jaarverslag voor meer informatie over deze kosten.

Wanneer moet u in actie komen?

Waardeoverdracht

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw vorige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij uw vorige pensioenuitvoerder(s). En gaat u verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Neem voor meer informatie over waardeoverdrachten contact met ons op.

Arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Samenwonen, trouwen, geregistreerd partnerschap

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet u naar ons opsturen.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigen

 Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens de periode dat u als partners bij ons stond geregistreerd. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner ons binnen twee jaar op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van beëindiging partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u ons wel informeren.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Verhuizen naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland.

Meld dit aan ons en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Keuze

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.

Neem tijdig contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vragen

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. U kunt ons bereiken op 030-285 41 20 of via pensioenfonds@ballast-nedam.nl.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3. Klik op de koppen of de iconen voor laag 2 en laag 3 van Pensioen 1-2-3.