Ex-werknemers

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam! U heeft in het verleden pensioen bij ons opgebouwd. Dit deed u via uw werkgever Ballast Nedam. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.


Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds.

Introductietekst

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam!

U heeft in het verleden pensioen bij ons opgebouwd. Dit deed u via uw werkgever Ballast Nedam. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds.

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen krijgt u als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Ouderdomspensioen
U heeft in het verleden via Ballast Nedam deelgenomen aan onze pensioenregeling en u heeft ouderdomspensioen opgebouwd. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Het ouderdomspensioen wordt vanaf de ingangsdatum maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Partner- en wezenpensioen op opbouwbasis

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

 

Naast uw ouderdomspensioen heeft u ook partnerpensioen opgebouwd. Als u komt te overlijden heeft uw partner recht op dit partnerpensioen.

Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u tot uw uitdiensttredingsdatum bij ons heeft opgebouwd. Ook bij overlijden na pensionering ontvangt uw partner 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer informatie over het partnerpensioen en het ANW-hiaatpensioen:

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Wat krijgt u in uw pensioenregeling niet?

Geen "nieten"

Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt geen nieuwe aanspraken op.

Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder. U betaalt geen premie meer aan uw oude pensioenuitvoerder en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement. 

Ruilen: partner-/ouderdomspensioen

Wilt u een deel van uw partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

Naast ouderdomspensioen heeft u ook partnerpensioen opgebouwd. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met de keuze. Ongeveer drie maanden voor uw pensionering ontvangt u van ons een formulier waarop wij diverse mogelijkheden voor u hebben doorgerekend.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Vervroegen/uitstellen

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.

In plaats van met pensioen te gaan op de AOW-gerechtigde leeftijd, kunt u er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Neem voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen contact met ons op. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Hoog/laag

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uitkeringszekerheid

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.

  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

  • Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

BNPF probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld wij ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgen wij ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar wij rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over risicomanagement vindt u in ons jaarverslag.

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Waardevast

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

Jaar         Toeslag       Stijging van de prijzen
2016 0% 0,75%
2015 0% 0,70%
2014 0% 1,67%

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2016 iets minder kopen dan in 2015. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie proberen wij uw opgebouwde pensioen jaarlijks op 1 juli te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat wij niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen als volgt geïndexeerd:

 Jaar    Indexatie   Stijging van de prijzen   
     
2016 0% 0,75%
2015 0% 0,70%
2014 0% 1,67% 
2013 0% 2,88% 
2012 0% 2,38% 
2011 0% 1,93%

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Tekort

Als we een tekort hebben, nemen we indien nodig één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
  • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen. In 2010 verlaagden wij de pensioenen met 3% en in 2013 met 7%.

Het kan gebeuren dat wij ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan het bestuur besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Jaar Korting
2016 n.v.t.
2015 n.v.t.
2014 n.v.t.
2013 7%
2012 n.v.t.
2011 n.v.t.
2010 3%

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement. 

Welke kosten maken wij?

Kosten

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
• Kosten voor de administratie.
• Kosten om het vermogen te beheren.

Zie het jaarverslag voor meer informatie over deze kosten.

BNPF maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en onderhouden van deze website en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

Zie het jaarverslag voor meer informatie over deze kosten.

Wanneer moet u in actie komen?

Waardeoverdracht

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw vorige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij uw vorige pensioenuitvoerder(s). En gaat u verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Neem voor meer informatie over waardeoverdrachten contact met uw nieuwe pensioenuitvoerder op.

Samenwonen, trouwen, geregistreerd partnerschap

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt. 

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet u naar ons opsturen.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigen

 Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens de periode dat u als partners bij ons stond geregistreerd. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner ons binnen twee jaar op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van beëindiging partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u ons wel informeren.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Verhuizen naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland.

Meld dit aan ons en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Keuze

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid. Neem tijdig contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vragen

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. U kunt bereiken op 030-285 41 20 of via pensioenfonds@ballast-nedam.nl.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3 op BN pensioenfonds. Klik op de koppen of de iconen voor laag 2 en laag 3 van Pensioen 1-2-3.