Risicomanagement

Pensioenfondsen hebben te maken met diverse risico’s. Zij zijn te verdelen naar financiële en niet-financiële risico’s. BNPF zorgt voor een goed beeld van alle risico’s, hoe zij samenhangen en hoe de risico’s beteugeld kunnen worden; dit wordt risicomanagement genoemd. Vooral financiële risico’s kunnen grote effecten hebben voor het fonds. Hierbij valt te denken aan een daling van de waarde van aandelen en/of een daling van de rente.

Minimaal jaarlijks beoordeelt BNPF:

  • Of het een compleet beeld heeft van de risico’s;
  • Of de maatregelen om de risico’s te beteugelen werken;
  • Of aanvullende beheersingsmaatregelen nodig zijn en,
  • Of de mate van risico die overblijft na de maatregelen te accepteren is.

Waarom accepteert BNPF dat sommige financiële risico’s ten dele beheerst worden?

  1. Omdat het nemen van risico ook tot een beloning leidt;
  2. Omdat de moeite om bepaalde risico’s steeds verder te beheersen zich niet terugbetaalt en,
  3. Omdat sommige risico’s gewoonweg nauwelijks te beheersen zijn zoals systeemrisico.

Systeemrisico is een gebeurtenis die alle partijen op de financiële markten tegelijkertijd raakt. Daartegen zijn geen beheersingsmaatregelen te nemen, behalve het niet meedoen aan dat systeem. BNPF accepteert dat het door te beleggen bloot staat aan systeemrisico dat niet effectief te beheersen is. Die keuze is bewust omdat anders geen pensioenregeling is uit te voeren.

Samenvattend; risicomanagement is een voortdurende activiteit bij BNPF. Daarbij hoort het analyseren van risico’s, het effectief beheersen van die risico’s, maar ook het accepteren dat pensioenfondsen niet alle risico’s kunnen en willen uitsluiten bij het uitvoeren van een pensioenregeling.

In het jaarverslag vindt u meer uitleg over risicomanagement en meer informatie over beleggingen van BNPF vindt u in de verklaring beleggingsbeginselen.