De organisatie

Bestuur

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam is statutair gevestigd te Amsterdam. Het Pensioenbureau is gevestigd op het hoofdkantoor van Ballast Nedam in Nieuwegein.

Naam Vertegen-
woordiging
Aangetreden Einde termijn
dhr. D.J. Vis (Dick) Voorzitter
Werkgever 1 juli 2014 1 juli 2019
dhr. J.H. Voorrips (Jan)
Werknemers 9 februari 2012 9 februari 2020
mw. N. van den Berg (Norma)
Pensioen-
gerechtigden
1 juli 2015 1 juli 2019
dhr. F.M.M. Poorthuis (Frank)
Extern 23 mei 2016 23 mei 2020