Verkiezingen Verantwoordingsorgaan

Sinds 1 januari 2008 heeft BNPF een verantwoordingsorgaan. Het bestuur van BNPF legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid. Er wordt met name gelet of de belangen van de (voormalig) werknemers en pensioengerechtigden in BNPF op evenwichtige wijze worden behartigd. Ook adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur van BNPF.

Sinds 1 juli 2014 bestaat het verantwoordingsorgaan uit acht leden. Zowel vanuit de werkgever, de werknemers, de voormalig werknemers en pensioengerechtigden zijn twee leden afgevaardigd.

Verkiezingen werknemers

Eén van de zetels van de werknemersvertegenwoordigers is op dit moment niet ingevuld. Hiervoor bestaat dus een vacature.

Kandidaatstelling

Het bestuur van BNPF heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om de heer E. Noël als verkiesbare kandidaat voor het verantwoordingsorgaan voor te stellen. De heer Noël is lid van de pensioencommissie van de Centrale Ondernemingsraad van Ballast Nedam NV en is hierdoor bekend met het pensioendossier van Ballast Nedam.

Verkiezingen voormalig werknemers

Voor de voormalig werknemers zijn de heren O.D.J. de Jong en D. Timmerman vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan. Voor beide vertegenwoordigers geldt dat hun zittingstermijn is afgelopen en dat zij zich beschikbaar stellen voor herbenoeming. 

Kandidaatstelling

Het Bestuur van BNPF heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om de heren O.D.J. de Jong en D. Timmerman voor een nieuwe zittingstermijn van maximaal 4 jaar voor te stellen. Beide heren hebben inmiddels uitgebreide ervaring opgedaan in het Verantwoordingsorgaan en dragen bij aan het goede functioneren van het Verantwoordingsorgaan.

Kandidaatstelling

Uiteraard kunt u zich ook verkiesbaar stellen als kandidaat. Dit geldt zowel voor kandidaten voor de zetel van  vertegenwoordiger van de werknemers in het Verantwoordingsorgaan, als voor zetels van vertegenwoordigers van de voormalig werknemers.
In dat geval kunt u contact opnemen met de heer R. Overtoom van het pensioenbureau (e-mail: r.overtoom@ballast-nedam.nl of tel: 030-2853410). Ook indien u meer informatie wenst over het verantwoordingsorgaan of over de procedure voor deze verkiezingen, kunt u hem daarvoor benaderen. Om tijdig de verkiezingen te kunnen houden, verzoeken wij u om vóór 1 november aanstaande te reageren. 

Schriftelijke verkiezingen bij meerdere kandidaten

Indien sprake is van meerdere kandidaten, dan zal zo spoedig mogelijk een schriftelijke verkiezing worden uitgeschreven. Zijn er geen meerdere kandidaten, dan wordt de door het bestuur voorgestelde kandidaat geacht te zijn gekozen.