Lager Nettopensioen

Die lagere netto pensioenuitkering is vooral te wijten aan de verhoging van
zogeheten 'inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet' van 5,40% naar
5,65%, die wij verplicht zijn in te houden en af te dragen aan de belastingdienst.

AOW hoger
Per saldo gaan gepensioneerden er niet op achteruit. AOW-gerechtigden krijgen
compensatie in de vorm van een hogere ouderenkorting. Die gaat volgend jaar met
€126 omhoog naar €1.418 per jaar voor inkomens tot €36.346. Bovendien stijgt de
AOW-uitkering. Gehuwden ontvangen bruto €7,66 meer per persoon en
ongehuwden €12,47.

Voor vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.