Benoeming en herbenoemingen in het Verantwoordingsorgaan

De heer E. Noël was de verkiesbare kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan voor de actieve deelnemers. De heer Noël is ook lid van de pensioencommissie van de Centrale Ondernemingsraad van Ballast Nedam NV en is hierdoor bekend met het pensioendossier van Ballast Nedam.

Voor de voormalig werknemers zijn de heren O.D.J. de Jong en D. Timmerman vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan. Voor beide vertegenwoordigers geldt dat hun zittingstermijn was afgelopen en dat zij zich beschikbaar hebben gesteld voor herbenoeming. 

De aanmeldingstermijn van 1 november 2018 voor overige kandidaten is inmiddels verlopen en er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld.