Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam (in liquidatie) regelt de pensioenen voor de medewerkers van Ballast Nedam.

Deze website heeft tot doel u zo goed mogelijk te informeren over uw pensioen.

Deze pensioensite, en de beschreven pensioenregeling, is alleen van toepassing voor stafmedewerkers.
De regeling is ondergebracht bij ‘Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam’ (hierna: BNPF).

Vanaf 1 januari 2016 is de basis pensioenregeling ondergebracht bij BPF Bouw. BNPF voert vanaf die datum uitsluitend de excedentpensioenregeling van UTA medewerkers bij Ballast Nedam uit. Alle tot
1 januari 2016 opgebouwde pensioenen zijn bij BNPF achtergebleven. 

In Liquidatie

Het bestuur is de afgelopen jaren continu bezig geweest om te onderzoeken hoe de pensioenregeling, ook in de toekomst, zo goed en zo kostenefficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur op 20 september 2018 het besluit heeft genomen om de opgebouwde pensioenen begin 2019 over te dragen aan Stap APF. Het pensioenfonds is dan ook vanaf dit moment in liquidatie. Op deze pagina houden wij u op de hoogte.

Dekkingsgraad

De ontwikkeling van de dekkingsgraad van BNPF kunt u hier volgen.