Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik een pensioenuitkering aan?

Ouderdomspensioen

U hoeft uw ouderdomspensioen bij ons niet aan te vragen. Ongeveer drie maanden vóórdat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt u van ons een aanvraagformulier. Hierin vindt u tevens een aantal (voorbeeld-)berekeningen met uitruil van partnerpensioen en een eventuele Hoog/Laag variant. Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Na ontvangst van het door u ingevulde formulier zullen wij de uitkering in gang gaan zetten. U ontvangt vervolgens omstreeks de 25e van de maand waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt uw eerste uitkering.

Vervroegd of uitgesteld ouderdomspensioen
Wilt u eerder of later met pensioen dan op uw AOW-gerechtigde leeftijd, dan is dat mogelijk. U kunt uw ouderdomspensioen laten ingaan tussen uw 60e en 70e verjaardag. Natuurlijk heeft dit wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Gaat u eerder met pensioen, dan zal de uitkering lager worden en omgekeerd. Wilt u hier meer over weten en over de eventuele fiscale gevolgen, neem dan contact met ons op.

Vroegpensioen
Als u nog vroegpensioenaanspraken heeft, en u wilt hiervan gebruik maken, neem dan contact met ons op. Als u geen contact met ons opneemt, dan zetten wij deze aanspraken op uw 65e om in extra levenslang ouderdomspensioen.

Partnerpensioen
Indien u woonachtig bent in Nederland, krijgen wij via de Gemeentelijke Basis Administratie automatisch bericht van uw overlijden. Wij nemen vervolgens contact op met uw nabestaanden. Bent u woonachtig in het buitenland, dan raden wij u aan om uw nabestaanden contact met ons op te laten nemen.

Wat is pensioenuitruil?

Met pensioenuitruil wordt het, op pensioendatum, uitruilen van nabestaandenpensioen voor extra ouderdomspensioen bedoelt. Deze mogelijkheid bestaat voor na 1 januari 1998 opgebouwd nabestaandenpensioen. Als u op uw pensioendatum geen partner heeft, ruilen wij deze aanspraken automatisch voor u uit. Heeft u wel een partner, dan vindt u op uw pensioeningangsformulieren een berekening van het effect van uitruil op de hoogte van uw totale nabestaanden- en ouderdomspensioen. U kunt dan vervolgens een keuze maken om het nabestaandenpensioen wel of niet uit te ruilen. Uw partner moet instemmen als u besluit uit te ruilen.

Wanneer vinden de pensioenbetalingen plaats?

Wij maken de pensioenuitkeringen uiterlijk de 25e van elke maand over.

Ik werk sinds kort bij Ballast Nedam, kan ik mijn pensioenrechten die ik in een andere bedrijfstak heb opgebouwd meenemen?

Dat kan, maar niet naar Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Wij voeren een excedentregeling uit voor Ballast Nedam. De basisregeling wordt uitgevoerd door Bpf Bouw. U kunt bij hen een verzoek tot waardeoverdracht van uw elders opgebouwde pensioenaanspraken indienen.

Waar moet ik mijn verzoek tot waardeoverdracht indienen?

Een verzoek tot waardeoverdracht moet u altijd bij uw nieuwe pensioenuitvoerder indienen.

Kan een wijziging van een bank- of gironummer telefonisch worden doorgegeven?

Een wijziging van een bank- of girorekeningnummer moet schriftelijk (brief of mail) worden doorgegeven.