Fondsdocumenten

Naast het pensioenreglement en de statuten heeft de Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam ook nog andere fondsdocumenten. Deze treft u hieronder aan in pdf formaat.

Tevens heeft het fonds een incidenten- en klokkenluidersregeling.

Uitvoeringsovereenkomst PDF
Actuariële en BedrijfsTechnische Nota (inclusief Financieel Crisisplan) PDF
Verklaring beleggingsbeginselen PDF
Samenvatting Herstelplan PDF