Dekkingsgraad BNPF

Hieronder vindt u het verloop van de dekkingsgraad, de Voorziening Pensioenverplichtingen en het Pensioenvermogen vanaf 31 december 2008. Dit overzicht wordt ieder kwartaal aangevuld met de actuele gegevens.

  • ADG: Actuele dekkingsgraad (= het Pensioenvermogen gedeeld door de Voorziening Pensioenverplichtingen)
  • VPV: Voorziening pensioenverplichtingen x € 1.000
  • PV: Pensioenvermogen x € 1.000
  • BDG: Beleidsdekkingsgraad (=het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.)
Datum ADG VPV PV BDG
30-09-2018 110,9% 946.194 1.049.537 110,1%
30-06-2018 109,7% 958.514 1.051.066 109,4%
31-03-2018 108,9% 958.009 1.043.696 108,6%
31-12-2017 109,4% 966.244 1.056.998 107,1%
30-09-2017 108,5% 957.754 1.039.604 105,0%
30-06-2017 106,9% 971.977 1.038.832 102,8%
31-03-2017 105,0% 995.486 1.044.837 100,9%
31-12-2016 102,5% 1.017.020 1.042.100 99,0%
30-09-2016 99,3% 1.094.936 1.086.838 99,0%
30-06-2016 99,4% 1.072.550 1.066.527 99,3%
31-03-2016 97,7% 1.045.748 1.021.567 100,8%
31-12-2015 100,6% 963.277 968.579 102,6%
30-09-2015  99%  974.576 960.076 104%
30-06-2015 105%  930.882 981.651 106%
31-03-2015 103%   1.055.634 1.088.036 107%
31-12-2014 107,0%  933.311 998.488 107,2% 8)
30-09-2014 107%  890.403 948.825  
30-06-2014 108%  845.718 913.949  
31-03-2014 107%  814.369 868.324  
31-12-2013 105,2%  796.829 838.314  
30-09-2013 103% 801.112 823.638  
30-06-2013  98% 7) 839.929 819.753  
31-03-2013 95% 888.452 844.331  
31-12-2012 99,7% 6)7) 830.490 827.640  
30-09-2012 92% 5) 875.426 803.801  
30-06-2012 86% 893.831 770.440  
31-03-2012 89% 848.463 758.382  
31-12-2011 88,8% 814.796 723.865  
30-09-2011 86% 811.100 696.594  
30-06-2011 96% 685.424 659.856  
31-03-2011 97% 675.694 656.931  
31-12-2010 95,6% 4) 706.733 675.486  
30-09-2010 86% 3) 804.901 691.709  
30-06-2010 89% 2) 733.841 655.541  
31-03-2010 94% 2) 676.400 637.715  
31-12-2009 93,1% 2) 651.101 605.964  
30-09-2009 95% 617.171 586.349  
30-06-2009 92% 1) 590.700 540.304  
31-03-2009 84% 1) 617.700 516.754  
31-12-2008 88,4% 1) 617.933 546.464  

 

De dikgedrukte cijfers zijn de definitieve cijfers zoals die ook in het jaarverslag zijn opgenomen. De overige cijfers zijn geschatte cijfers.

Toelichting bij de vermelde percentages:

1) vóór correctie i.v.m. gewijzigde voorziening voor administratiekosten (zie de nieuwsbrief van november 2009)
2) na correctie i.v.m. extra voorziening voor langere levensverwachtingen (zie het nieuwsbericht van 22 april 2010)
3) na correctie i.v.m. invoering nieuwe prognosetafels A.G. 2010-2060 (zie nieuwsbericht van 15 oktober 2010)
4) na korting van 3% per 31-12-2010 (zie nieuwsbericht van 13 januari 2011)
5) Per eind september 2012 wordt de VPV gewaardeerd met behulp van de aangepaste DNB rente-termijnstructuur met UFR (ultimate forward rate).
6) na correctie i.v.m. invoering nieuwe prognosetafels A.G. 2012-2062 en nieuwe ervaringsterftetabellen
7) na korting van 7% per 1-4-2013
8) per 1 januari 2015 is het nFTK van kracht. In het nFTK is de beleidsdekkingsgraad ingesteld. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden