Brochures en formulieren

Brochures en formulieren

In verband met de overgang van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam naar Pensioenkring Ballast Nedam bij Stap APF, zijn de bestaande brochures en formulieren niet meer van toepassing.

Voor meer informatie over uw pensioen en de (flexibiliserings)mogelijkheden verwijzen wij u naar www.stappensioen.nl. Of neem contact op via 050-582 79 70 of ballastnedam@stappensioen.nl