De organisatie

Bestuur

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam is statutair gevestigd te Amsterdam. Het Pensioenbureau is gevestigd op het hoofdkantoor van Ballast Nedam in Nieuwegein.

Naam Vertegen-
woordiging
Aangetreden Einde termijn
dhr. D.J. Vis (Dick) Voorzitter
Werkgever 1 juli 2014 1 juli 2018
mw. S.T. Sikkema (Susanne)


Werkgever 29 september 2015 29 september 2019
dhr. J.H. Voorrips (Jan)
Werknemers 9 februari 2012 9 februari 2020
dhr. W.J.H. Hubeek (Wim)
Pensioen-
gerechtigden
6 mei 2013 6 mei 2017
mw. N. van den Berg (Norma)
Extern 1 juli 2015 1 juli 2019
dhr. F.M.M. Poorthuis (Frank)


Extern 23 mei 2016 23 mei 2020