Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam regelt de pensioenen voor de medewerkers van Ballast Nedam.

Deze website heeft tot doel u zo goed mogelijk te informeren over uw pensioen.

Deze pensioensite, en de beschreven pensioenregeling, is alleen van toepassing voor stafmedewerkers.
De regeling is ondergebracht bij ‘Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam’ (hierna: BNPF).

Vanaf 1 januari 2016 is de basis pensioenregeling ondergebracht bij BPF Bouw. BNPF voert vanaf die datum uitsluitend de excedentpensioenregeling van UTA medewerkers bij Ballast Nedam uit. Ook alle tot
1 januari 2016 opgebouwde pensioenen blijven bij BNPF.

 

Dekkingsgraad

De ontwikkeling van de dekkingsgraad van BNPF kunt u hier volgen.